821932f3972f8d75af387684a4d0638a

Het Stafbureau

In het stafbureau zijn alle ondersteunende diensten ondergebracht. De afdelingen secretariaat, personeel & organisatie, financiële zaken, facilitair beheer, public relations en automatisering zorgen samen voor ondersteuning van en advisering aan de vestigingen en het College van Bestuur.

Begonnen als een administratiekantoor met slechts twee medewerkers, telt het bureau nu 20 medewerkers. Het stafbureau bevindt zich aan de J.P. Sweelinckstraat 4 in Amersfoort. Ook het College van Bestuur is in dit gebouw gehuisvest.

Secretariaat
Het secretariaat van het stafbureau verzorgt de secretariële werkzaamheden voor de centrale directie en voor de afdelingen van het stafbureau. Hieronder vallen o.a. het beheren van de agenda, het verzorgen van in- en uitgaande correspondentie, het bewaken van de planning en het organiseren en notuleren van vergaderingen. Daarnaast wordt nog een aantal secretariële werkzaamheden voor de vestigingen gecoördineerd en vindt de ziek- en herstelregistratie op het secretariaat plaats. Ook de werkzaamheden op het gebied van pr- en communicatie worden vanuit het secretariaat gecoördineerd. Dit geldt met name voor het opstellen van de schoolgidsen en andere publicaties.

Personeel en organisatie
De afdeling p&o verzorgt de personeels- en salarisadministratie van alle medewerkers. De afdeling ontwikkelt en implementeert personeels- en organisatiebeleid, adviseert de (centrale) directie over de toepassing hiervan, bewaakt regelgeving en procedures en draagt zorg voor de juiste toepassing van de rechtspositie van medewerkers. Tot het werk behoren o.a. de administratieve afhandelingen bij benoeming en ontslag, het traject rondom arbeidsongeschiktheid en het uitvoeren van verlofregelingen en subsidieaanvragen.

Financiële zaken
De afdeling financiële zaken vormt de centrale financiële administratie van de stichting PCVOE. De begroting, registratie van inkomend en uitgaand geldverkeer en verslaggeving over dat alles behoren tot de taken. Dat gebeurt niet alleen voor het totaal, maar ook uitgesplitst per vestiging en voor sommige zaken zelfs per locatie.

Facilitair beheer
Deze afdeling zorgt voor het opstellen en uitvoeren van grootonderhoudplannen, het begeleiden van (ver)bouwprojecten en het beheren van de budgetten. Daarnaast worden op deze afdeling ook de contacten met gemeenten en overheidsinstellingen onderhouden.

Public Relations
De afdeling pr draagt zorg voor alle activiteiten die bijdragen aan een adequate communicatie met onze omgeving, zodat wederzijds begrip ontstaat tussen de Meerwegen scholengroep en haar omgeving. Daaronder valt ook de ontwikkeling van het centrale communicatiebeleid en het bewaken van de huisstijl. Door middel van o.a. advertenties, folders en schoolgidsen treedt de Meerwegen scholengroep regelmatig in de openbaarheid. De praktische uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door het secretariaat.

Automatisering
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de automatisering en ICT binnen de Meerwegen scholengroep. De systeembeheerders van de vestigingen worden vanuit deze afdeling aangestuurd.

Wanneer u een medewerker wilt spreken, kunt u telefonisch (033-4794040) of via e-mail contact opnemen. U kunt ook langskomen op ons kantoor, aan de J.P. Sweelinckstraat 4 in Amersfoort. Wij zijn dagelijks bereikbaar van 8.00 -16.30 uur.

 


© Meerwegen scholengroep \ Contact \